fbpx
Posts Tagged :

prikkelgevoeligheid

Medisch Dossier Magazine no. 7

1024 683 Storimans Therapie

Begeleiding AD(H)D en HSP, net even anders

Dit artikel is gepubliceerd in Medisch Dossier no. 7, juni 2021. Het artikel is geschreven door Esther Damsteeg.

Mensen met AD(H)D en HSP, hoogsensitieve personen, leren omgaan met hun talenten. Niet door lange praatsessies of trainingen, maar door stilte, parfums, creativiteit en healings. Michelle Storimans pakt de pijnpunten van drukke of gevoelige mensen anders aan. ‘Ik probeer ze terug te zetten in hun eigen frequentie, zodat ze van daaruit verder kunnen en de draad weer op kunnen pakken.’

‘Mijn vader vroeg me eens: Zeg Mies, wat doe jij nu eigenlijk allemaal?’ Ze wijst om zich heen; een ruimte met in het midden een grote tafel waarop edelstenen liggen en parfumflessen staan. Tegen de muur staat een boekenkast vol boeken en achterin iets wat op een massagebank lijkt. Michelle Storimans, 38 jaar oud, helpt hier mensen op haar manier. Mensen met ADHD, ADD of HSP.

Haar vader is ondernemer en aards. ‘Een echte ondernemer die dingen aanpakt en doet, dat heb ik van hem.’ Hij bevindt zich niet in de wereld waarin zijn dochter zich op dit moment begeeft, de wereld van edelstenen, parfum en energieën. Dus vond hij het eens tijd om te kijken wat het nu precies allemaal inhield. ‘Hij kwam hier zitten op een stoel. Ik pakte de parfumflesjes erbij en zo zochten we uit wat bij hem paste. Hij stond een paar minuten later verbaasd op en nam een parfumfles mee naar huis.’ Storimans oogt tevreden als ze dit vertelt. Enthousiast begint ze aan haar verhaal over haar weg naar het punt waar ze nu staat, want met de parfumflesjes is het niet begonnen.

Gedragstherapie

Burn-out

Storimans’ verhaal begon na een burn-out rond haar dertigste. Na de studie vaktherapie aan de HAN in Nijmegen werkte ze jaren in de reguliere jeugdzorg. ‘Jongeren werden bij elkaar in de groep gezet, zo ontstond er groepsdruk en gebeurden er dingen die niet konden. Drugsgebruik of gevechten. Deze jongeren vervolgens alleen in een kamer zetten als straf of om rustig te worden, dat is niet mijn manier van pijnpunten oplossen.’ En dus besloot ze voor zichzelf te beginnen. Proberen om mensen met een drukkere en gevoeligere aard te helpen middels creatieve therapie en coaching. Waarom ze juist voor deze doelgroep kiest wordt al snel duidelijk.

Creatieve therapie is vooral met het hoofd, met de aanvulling van healings breng ik mijn aanpak meer naar hart en gevoel

Storimans spreekt vooral uit eigen ervaring. Ze kreeg zelf de diagnose ADHD en rond haar 18e ontdekte ze dat ze hooggevoelig was. Gevoeliger dan andere mensen. Vanuit een innerlijke drive om gelijkgestemde andere manieren aan te reiken dan de manieren waarmee zij voorheen werkte, startte zij ná haar burn-out, in 2015 Michelle Storimans Therapie. In een therapieruimte naast haar huis in Tilburg. Als ervaringsdeskundige probeert ze mensen, van kinderen tot volwassenen, terug naar zichzelf te brengen. ‘Mensen met ADHD, en wat ik nu zeg is niets nieuws, zijn zoveel meer dan een label. Ze zijn empathisch, creatief, snelle schakelaars. Ze zijn dat gevoel alleen een beetje kwijtgeraakt.’
In haar therapieën benoemt ze graag mogelijkheden en kansen. Zoals bijvoorbeeld de spiegelende eigenschappen. Een staaltje van ouderwets omdenken. Ben je snel afgeleid, of juist nieuwsgierig? Dwalen mensen met een aandachtstoornis snel van een onderwerp af of leggen ze juist snel verbanden? Volgens Storimans is het maar net waar je de focus op legt. ‘Het is een kwestie van anders kijken naar jezelf. Natuurlijk kun je als ADHD’er of HSP’er dingen anders doen of beleven, maar stop het niet meteen in het negatieve en gebruik die spiegelende eigenschappen.’

Bewezen effectief

Wetenschappelijk onderzoek naar de diverse vormen van healing gebeurt niet vaak. Maar wat de laatste decennia wel onderzocht is, is hoopgevend. Uit onafhankelijk onderzoek onder 200 ziekenhuispatiënten bleek onder meer dat spirituele healing de symptomen van bijvoorbeeld het prikkelbare darm syndroom (PDS) en van de chronisch inflammatoire darmaandoening (IBD) drastisch kan verminderen. De healing werkte zelfs bij patiënten die er erg sceptisch tegenover stonden, en dat wijst erop dat de verbeteringen niet te wijten zijn aan het placebo-effect, zo meenden de onderzoekers van de Universiteit van Birmingham.1

Andere studies tonen aan dat Healing Touch – helen met je handen – geassocieerd is met zowel fysiologische als psychologische ontspanning.2 Het is aangetoond dat het pijn, stress en vermoeidheid vermindert bij zowel volwassen als pediatrische kankerpatiënten.3 Ook is gebleken dat Healing Touch angst vermindert en de duur van ziekenhuisverblijven verkort bij patiënten die een coronaire bypassoperatie ondergaan.4

Therapeutic Touch verhoogt het hemoglobinegehalte, het eiwit in rode bloedcellen dat verantwoordelijk is voor het transport van zuurstof van de longen naar de weefsels van het lichaam en voor het reinigen van koolstofdioxide, dat het terugvoert naar de longen. Het verhoogt ook de hematocriet – het percentage rode bloedcellen in de bloedbaan – aanzienlijk.5 Één studie liet zien dat Therapeutic Touch de vermoeidheid en pijn verminderde bij kankerpatiënten die chemo ondergaan.6 Het heeft ook een positieve invloed op mensen met dementie, waardoor hun rusteloosheid vermindert.7

Tijdens Reiki-behandelingen zijn veranderingen in het zenuwstelsel geconstateerd, samen met statistisch significante dalingen van de hartslag en diastolische bloeddruk.8 Personen met milde cognitieve stoornissen en een milde vorm van de ziekte van Alzheimer lieten verbeteringen in de mentale functies en het geheugen zien na Reiki-behandelingen.9
Ook de zeer oude, Chinese bewegingstechniek Qicong is een mogelijke vorm van healing. In het februarinummer van Medisch Dossier van dit jaar is aan de effectiviteit hiervan uitgebreid aandacht besteed.

Bronnen
1 Eur J Integr Med, 2017; 9: 110–19
2 Holist Nurs Pract, 2008; 22: 103-10
3 Integr Cancer Ther, 2013; 12: 25-30
4 Altern Ther Health Med, 2008; 14: 24-32
5 J Holist Nurs, 2006; 24: 41-8
6 Evid Based Complement Alternat Med, 2010; 7: 375-81
7 Altern Ther Health Med, 2005; 11: 66-74
8 J Altern Complement Med, 2004; 10: 1077-81
9 J Altern Complement Med, 2006; 12: 911-3

De wereld van healings

Wanneer het woord healing valt, is dit voor veel mensen een moeilijk grijpbaar fenomeen. De term is dan ook op vele manieren uit te leggen. Healing is vooral een verzamelnaam van diverse therapeutische en paranormale handelingen. Zo vinden er bijvoorbeeld genezingen van lichamelijke aandoeningen plaats door het contact met de kosmische levensenergie te herstellen, maar ook de verwerking van trauma’s die eerder zijn ontstaan in het leven. In de westerse wereld wordt deze wijze van therapie niet officieel erkend in de geneeskunde in tegenstelling tot de oosterse geneeskunde of de christelijke culturen. Denk bijvoorbeeld aan de gebedsgeneeswijzen in de pinkstergemeenten, healings waarbij gelovigen genezing kunnen vinden.

Juist omdat er zoveel mogelijkheden zijn in het geven van healings en het heel breed is, is het lastig te benoemen wat er precies gebeurt. Voor buitenstaanders valt er dan ook heel lastig een vinger op te leggen. De vraag wat er exact met iemand gebeurt, kan ook Storimans niet beantwoorden. Maar dat hield haar niet tegen.

Drie jaar geleden kwam ze op een kruispunt waarop ze zichzelf niet meer prettig voelde. Ze sliep altijd al slecht en wilde daar nu iets aan gaan doen. Ze besloot naar een paramedische telefoonlijn te bellen en volgde een healing op afstand. Niet veel later verdwenen haar slaapproblemen. ‘Vanaf dat moment was ik om. Als ik het nodig heb, doe ik nu af en toe nog een healing. Gewoon op afstand via de telefoon.’ Inmiddels is Storimans in staat om ook zelf healings te faciliteren en zo voegde ze deze therapievorm toe aan haar pakket. De mogelijkheid tot het volgen van een opleiding hierin is er niet, het is dan ook vooral eigen ervaring en gevoel waar ze uit put. Ook al weet ze niet wat exact met iemand gebeurt, ze legt wel graag uit wat ze doet: ‘Het is heel simpel. Mijn cliënten hoeven niets te doen, alles wat ik ze vraag is op de bank te gaan liggen en zichzelf open te stellen. Het enige wat ik doe is mezelf openstellen en de energieën die ik doorkrijg uit het universum doorgeven aan de cliënt. Als een doorgeefluik. Sommige mensen gaan trillen, anderen zitten vooral in hele andere dimensies met hun hoofd. Het universum weet wat ze nodig hebben. Hier doe ik zelf niets mee. Ik krijg ook positieve reacties op van de mensen die dit ondergaan. Ze ervaren rust en lasten die wegvallen.’

Innerlijke kindstukken

In 2012 kreeg ik de diagnose ADHD. Het advies was ADHD daar moet je wat mee. “Bam medicatie Strattera”.

De beeldende therapie is vooral nog in het hoofd. Met de aanvulling van healings probeert Storimans haar behandeling meer naar het hart en het gevoel te brengen. Iets wat alles met de healings te maken heeft, maar net een andere aanpak heeft zijn de innerlijke kindstukken. Samen met de healings vormt dit onderdeel een combinatie die zorgt voor innerlijke rust. In de kinderjaren gebeuren dingen die hun uitwerking jaren later nog hebben of die juist dan pas naar boven komen. Dit zijn punten die zowel bij Storimans als in de reguliere zorg aan bod komen. Maar ook hiervoor heeft zij een andere vorm van behandeling gevonden.

Storimans gaat niet met mensen in gesprek over wat ze vroeger hebben meegemaakt of over het trauma waardoor ze vastlopen. ‘Het blijven herhalen van die verhalen gaat ze niet helpen. Het helpt ze alleen maar terug in de herinnering en het gevoel. En daar moeten we juist van weg.’ Door middel van de innerlijke kindstukken probeert ze onbehandelde trauma’s te verwerken. ‘Dit is eigenlijk ook weer heel simpel. Ik zet twee stoelen tegenover elkaar en daar gaan we op zitten. Vervolgens nemen we de tijd, leggen we onze handen open op schoot en vragen we aan het universum of we terug mogen naar een bepaalde periode uit hun leven. De energie die ik doorkrijg, doet de rest.’

Het gehele traject duurt ongeveer twaalf weken. Sinds een paar jaar werkt Storimans dus met zowel cognitieve gedragstherapie, healings als innerlijke kindstukken. Ze legt het zelf als volgt uit: ‘Natuurlijk doe ik eerst een intake om erachter te komen wat iemand nodig heeft. Gaat de voorkeur uit naar beweging in de buitenlucht, de healings of een combinatie; daar probeer ik eerst achter te komen.

Als die persoon dan besluit ervoor te gaan en samen met mij de weg naar heling inzet, dan volgen er eerst drie healings. Vervolgens gaan we over tot zes afspraken waarin we innerlijke kindstukken behandelen en daarna sluiten we af met drie afspraken waarin de cognitieve gedragstherapie centraal staat met beeldende therapie, mindfulness of het werken met affirmaties. Dat zijn de positieve gedachten. Iedere dag opstaan en tegen jezelf zeggen dat je ertoe doet. Wanneer je vaak genoeg positieve gedachten naar boven brengt, train je je hersenen om de positieve gedachten te versterken. Wanneer je de dag al negatief begint, dan sta je al met 1-0 achter.’

ADHD Tilburg

Parfum

Maar op de tafel in haar therapieruimte staan dus ook nog de parfumflesjes. Storimans werkt hier nog niet zo heel lang mee. Op een beurs kwam ze Carien van Ool, van 6th Sense Parfume Lab, tegen. Ze vervolgt haar verhaal opeens met enthousiaste gebaren: ‘Dat is ook een beetje de wet van aantrekkingskracht. Ik had bij haar sterk het gevoel dat ik het moest proberen.’ Dat gebeurde en de rest is geschiedenis. Inmiddels werkt ze samen met Van Ool en staan de flesjes uitgestald op haar tafel. De parfumflesjes zijn niet een vast onderdeel van de therapie, ze ziet het meer als iets extra’s. Zelf is Storimans inmiddels aan haar zesde fles bezig. De flesjes staan in een kringetje op een plateau met in het midden edelstenen. Ze legt uit hoe het werkt: ‘Er zijn negen geuren. Elke geur heeft een vaste escentie-blend, de naam die Carien eraan heeft gegeven. Een unieke samenstelling van parfumingrediënten, kleuren en kristallen. Die bevatten vervolgens weer eigen trillingen.’ Ze stopt even om het te laten zien. In de flesjes zitten inderdaad ook kleine kristallen. ‘Die versterken als het ware de trilling. Het is eigenlijk hetzelfde als het verhaal van mijn vader. We gaan tegenover elkaar op een stoel zitten. Ik zet de flesjes vervolgens één voor één onder je stoel. Op sommige zul je reageren met een goed gevoel, en bij andere zal je een minder prettig gevoel ervaren. Maar het is niet alleen gevoel, je lichaam kan ook reageren. Trillende benen, opeens overgeven. Ik heb alles wel een keer voorbij zien komen.’

Wanneer je vaak genoeg positieve gedachten naar boven brengt, train je je hersenen om de positieve gedachten te versterken

Storimans vervolgt: ‘Als we weten waar je lichaam op een prettige manier op reageert, dan stellen we je persoonlijke escentie, samenstelling van de 6th sense blends, samen. Jouw fusie van geuren, kleuren en kristallen stimuleert je bewustwording. Dit helpt je om te aarden en jezelf te worden. Dat betekent niet dat die escentie voor altijd vaststaat. Het kan zijn dat wanneer je aan je volgende flesje toe bent, je lichaam weer heel anders reageert op de geuren. Je bent tenslotte weer een stapje verder naar je eigen zijn, als het goed is.’

Je moet het zelf ervaren

Al een tijdje volgt Pim van Ginneken (31 jaar) therapie bij Michelle Storimans. Hij had nooit gedacht dat dit iets voor hem zou zijn: ‘Ik ben helemaal niet zo’n zweverig type, dus met healings en kristallen had ik niet zoveel. Maar het werkt. Ik heb een ingewikkelde jeugd achter de rug. Op mijn elfde nam ik mijn eerste biertje en daarna volgde al snel de joint. Met een jarenlange verslaving tot gevolg. Door mijn ADHD was alles chaotisch en miste ik structuur. Toen mijn vriendin borstkanker kreeg, besloot ik het roer drastisch om te gooien en aan mezelf te gaan werken. Voor mijn vriendin, onze dochter, maar vooral voor mezelf. En zo kwam ik bij Michelle terecht. Hier leerde ik los te laten en om te gaan met de chaos. Ik heb die ingewikkelde jeugd achter de rug, cliché misschien, maar door middel van deze therapie leer ik dat ook achter me te laten en een plek te geven. En ja, dat doe ik nu ook met de healings en het parfum. Het werkt gewoon. Lastig uit te leggen, je moet het gewoon zelf ervaren. Als ik nu zeg dat ik parfum spuit waardoor ik me beter voel, of op een bank ga liggen en een healing onderga, dan kijken mensen me misschien wat vreemd aan. Juist omdat ze dat niet bij mij verwachten, maar voor mij werkt het gewoon. Inmiddels stuur ik mijn werknemers hier ook naartoe en merk ik bij hen ook het verschil. Zelfverzekerder en positiever lopen ze bij mij op de werkvloer rond. Dat is ook zoiets: ik de chaoot run opeens twee bedrijven. De rust brengt mij zo veel meer.’

‘Ik werk met een heel breed pallet aan manieren. Daar kun je van alles van vinden, maar je moet het gewoon echt zelf ervaren’, zegt Storimans. ‘Zoals ik aan het begin al vertelde, ben ik zelf ook aards en sta ik met beide benen op de grond, maar door deze holistische aanpak en wisselwerking tussen creativiteit, verwerking van problemen uit de jeugd en healings, pak ik het complete plaatje aan en zie ik mijn cliënten meer zichzelf en rustiger worden. Ze aarden meer. En dat vind ik het mooiste stukje van mijn werk. Dat resultaat.’ En met die laatste woorden zet ze de flesjes weer terug op het plateau waar ze vandaan kwamen. Keurig uitgelijnd en neergezet bij het juiste kristal. Ook dat zal alles te maken hebben met de energie.

Op de boekenplank bij Michelle Storimans


Verhoog je trillingsfrequentie* – Ontwikkel je persoonlijke kracht en intuïtie, auteur: Penney Peirce.
Peirce legt uit hoe je door het vinden van je “kernfrequentie”, je hoogst haalbare, meest natuurlijke persoonlijke vibratie je een helder bewustzijn kunt bewaren, weerstanden kunt verminderen en nieuwe talenten ontplooien.
De kracht van het NU* – Gids voor een bewust en gelukkig leven, auteur: Eckhart Tolle.
Tolle laat ons zien dat als we onszelf loslaten, we onszelf van pijn kunnen verlossen en ons authentieke zelf kunnen mobiliseren.
De emotie encyclopedie – Gevoelens als navigatiesysteem naar een gelukkig leven, auteur: Vera Helleman.
Een boek waarin de schrijfster 350 emoties uitlegt en handvatten aanreikt om hier beter mee om te gaan.
* Deze boeken zijn verkrijgbaar op www.medischdossier.org/boeken

Michelle Storimans
Vragen

Heb je vragen over ADHD, ADD en/of HSP begeleiding of mijn persoonlijk verhaal? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Michelle Storimans

Minder medicatie ADHD | ADD | HSP door therapie | Storimans Therapie

Minder medicatie ADHD | ADD | HSP door therapie

1024 576 Storimans Therapie

Minder medicatie ADHD | ADD | HSP door therapie

ADHD en pillen

Momenteel slikken in Nederland bijna 4,5% van de jeugd tussen 5 en 20 jaar pillen voor de behandeling van ADHD en ADD volgens de interessante documentaire pillen of chillen (voor link documentaire zie mijn bericht onderaan). Maar dan hebben we het niet nog niet eens over meditatiegebruik bij volwassenen.

Vaak hoor ik in mijn praktijk dat ouders liever niet willen dat hun kind aan de pillen gaat of dat ze zelf liever geen medicatie willen slikken. Het voelt als ouder altijd dubbel je eigen kind of jezelf te drogeren met medicatie. Soms is helaas er even op dat moment geen ander alternatief of wordt er druk uitgeoefend van buitenaf. 

Cijfers pillen of chillen | Storimans Therapie

Onderzoek meditatie en/of medicatie

Onderzoek ‘meditatie of medicatie’ bevestigt dat mindfulness symptomen van AD(H)D sterk vermindert. De leiding is in handen van dr. Susan Bögels, directeur van UvA-minds. Zij is internationaal gerenommeerd op het gebied van mindfulness en cognitieve therapie. Twee groepen jongeren volgen een verschillende behandelmethode: óf medicatie óf een mindfulness training. Populair gezegd: pillen of chillen. Het onderzoek is in 2014 gestart en de resultaten zijn opzienbarend. Uit dit onderzoek blijkt dat mindfulness training helpend is bij kinderen met kenmerken van AD(H)D.

Het leidt tot:
 • Vermindering van medicatie
 • Sterke vermindering van gedragsproblemen
 • Vermindering van impulsiviteit
 • Verbetering van de aandacht en concentratie

Mindfulness

Mindfulness is een aanpak die je bewust in het hier-en-nu brengt. Het is een vorm van meditatie. Je leert je gedachten, emoties en situaties te nemen en te laten zijn zoals ze komen. Een levenshouding zonder oordeel.

Storimans Therapie

In mijn praktijk aan huis werk ik in mijn meditatieruimte dagelijks met mindfulness oefeningen. Ook pas ik dit toe op mezelf om de prikkels van alledag te verminderen. De documentaire van NPO geeft een heldere visuele weergave over wat ik dagelijks tegenkom in mijn praktijk.

01 Chillen of pillen | Storimans Therapie
ADHD en je hoofd stilzetten?

Ik zie je nadenken: “wat tegenstrijdig”. Met AD(H)D stilzitten en niks doen met je gedachten, maar dat kan ik toch niet? Ook waren dit mijn gedachten toen ik voor de eerste keer bij mijn cognitieve gedragstherapeut mocht gaan zitten. Er werd gevraagd mijn ogen dicht te doen en te luisteren naar haar stem die er voor zorgde dat ik uiteindelijk toch 15 minuten stil zat. Er schoten in het begin wel duizend verschillende gedachten door mijn hoofd. Maar door hier geen oordeel over te hebben en mijn gedachten de vrije loop te laten gaan kon ik bij mijn eigen gedachten zijn. Het gaf mij meteen een klein gevoel van succes: “wauw ik had maar liefs 15 minuten stil gezeten en niks met al mijn gedachten gedaan, zelfs zonder medicatie”.

Mindfulness bewustzijn van eigen gedachten

Mindfulness helpt mij in mijn dagelijkse leven om af en toe te gaan zitten en gas terug te nemen. Sindsdien ben ik me veel bewuster van mijn eigen gedachten en de onrustige lichaamsgebieden in mijn lijf. Mijn gedachten kan ik meer loslaten en de het gegeven“ ik ben mijn gedachten niet” helpt mij om op een positieve manier naar mijn eigen gedachten te kijken. Ik hoef niet altijd iets te doen met mijn gedachten. Ik ben me er nu bewust van dat mijn gedachten soms een loopje met mij kunnen nemen. Ik kan ze sturen en heb nu meer regie over mijn gedachten. Voorheen leefde ik in meer in verleden en/of in de toekomst. Mindfulness training heeft mij bewust gemaakt om in het huidige moment te leven en dat ik meer mijn bek moet houden zonder invulling van een opvulling: “lullen om te vullen en vullen om te lullen”.

Eigen ervaring ADHD met medicatie Strattera

Altijd al anders gevoeld: een overactief brein (concentratieproblemen), gevoelssprieten op en top (snel overprikkeld), sneller praten om al mijn vele gedachten te kunnen verwoorden, slaapproblemen, energie te veel en moeite met ontspannen.

In 2012 kreeg ik de diagnose ADHD. Het advies was ADHD daar moet je wat mee. “Bam medicatie Strattera”.

Vier maanden heb ik het medicijn geprobeerd, maar voelde mij een kasplant. Strattera begrensde mijn Ferrari motorsnelheid: creativiteit, energielevel, eetlust, spontaniteit en inleving in anderen werden afgeblokt. Zelfs autorijden ging lastig. Prikkels kwamen trager binnen dan mijn racewagen snelheid van denken gewend was. Ik was tenslotte nog steeds die snelle auto.

Mijn conclusie: 

De begrenzer “Strattera” remde mijn Ferrari hoofd af en zo werd mijn onrust/gedachten minder, maar het deed niets met mijn kern “de Ferrari motor”. Afgeblokte prikkels door Strattera sloeg ik op in mijn hoofd, maar toen ik stopte met de medicatie had ik nog steeds snelle gedachten. Mijn denkpatronen en gedrag bleef het zelfde. 

Eigen ervaring ADHD zonder medicatie

Mijn leven zette ik voort zonder medicatie Strattera. Ik was klaar met de bijwerkingen (afgeblokte emoties, minder energie en minder creatief). Ik accepteerde liever de ADHD symptomen dan de bijwerkingen. Het hebben van mijn Ferrari hoofd brengt mij ook veel goeds: creativiteit, energie, vol op kunnen genieten, snel kunnen schakelen en goed kunnen in leven in anderen. Kortom ik ben meer mezelf.

Gaandeweg merkte ik wel dat de onrust in mijn hoofd, de overgevoeligheid van prikkels, moeite hebben met concentreren en het doseren van mijn energie mij uitblust, ondanks mindfulness.

Mijn conclusie

Medicatie hielp mij tijdelijk, maar deed niks aan mijn kern (denkpatroon). Leren om gaan met deze symptomen, acceptatie en gedragsverandering is noodzakelijk. Ik ging met mezelf aan de slag, het scherpe randje ging er af, maar de onrust bleef.

Eigen ervaring ADHD met medicatie Methylfenidaat

Op advies van de huisarts ben ik toch maar weer medicatie Methylfenidaat gaan gebruiken. Het middel werkt maar vier uur. Iets anders dan Strattera die 24 uur duurt en waar je een spiegel voor op moet bouwen. Methylfenidaat begrenst mijn Ferrari motormanagement voor vier uur, waardoor ik voor een bepaalde tijd rustiger ben in mijn hoofd en lijf. 

Medicatie nemen is nooit zonder bijwerkingen. Na het nemen van het medicijn ervaar ik binnen 15 minuten lichamelijke bijwerkingen: meer dorst, droge mond, zweetaanvallen, klamme handen, geen eetlust, hoofdpijn en een dof gevoel in mijn huid. Tevens voel ik veranderingen in mijn gedrag en emotie. Ik kan iets beter mijn gedachten stap voor stap binnen laten komen (gevoel van een bubbel). Ook heb ik minder gedachten en ideeën wat ik allemaal zou kunnen doen, willen doen en hierdoor veel minder willen doen.

Maar ook een rebound effect

Na vier uur heb ik extra meer onrust als het medicijn is uitgewerkt. Ook treden er gevoelens van agitatie op. Ik wil niet zeggen dat dit effect bij ieder mens zo is, maar als de medicatie bij mij is uitgewerkt knalt de afgeremde onrust er extra op. 

ADHD en therapie

Uit eigen ervaring, als ervaringsdeskundige therapeut met ADHD, zie en ervaar ik zelf dat alleen een pilletje niet genoeg is. Het scherpe randje gaat er door medicatie wel vanaf, maar uiteindelijk is: balans in rust en onrust, acceptatie van jezelf, leren omgaan met de symptomen, gezien worden door je opvoeders/naasten en ervarend leren de sleutel van een evenwichtiger bestaan.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat de symptomen van ADHD minder worden naarmate je ouder wordt, maar het gaat nooit helemaal weg. Moeten de positieve eigenschappen als: vernieuwend denken, energiek zijn, een mega inlevingsvermogen hebben en ondernemend zijn verdwijnen?

Ervaringen doe je in je leven steeds meer op en door handige tips en door de juiste begeleiding/therapie leer je omgaan met je innerlijke onrust in je hoofd en lijf. Mindfulness is een van de tools die mij dagelijks nog steeds erg helpen om de baas te worden van mijn eigen drukke gedachtestroom. Want mijn gedachten die kunnen af en toe nog steeds racen als een mooi blinkende rode Ferrari.

Het beste medicijn is gewoon te kunnen zijn wie je bent.

ADHD daar kan ik ontzettend veel mee

Steeds meer komt aan het licht dat ADHD geen stoornis is, maar dat kinderen met ADHD ook creatief, vindingrijk, inventief, sociaal, inlevend, vernieuwend en humoristisch zijn. Ze zijn vaak geboren ondernemers.

Mensen met kenmerken van ADHD zijn gebaat bij ‘even pauzeren’. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Vertraag niet alleen het kind door medicatie toediening, maar vertraag ook jezelf. Jij bent het rolmodel voor jouw kind en als jij niet vertraagt leert jouw kind ook niet te vertragen.  

Mindfulness blijkt heel effectief te zijn om jezelf meer te vertragen, maar is echter niet een instant oplossing voor onze gehaaste maatschappij. We leven nu eenmaal in een gehaaste prestatiemaatschappij vol met prikkels die alleen maar meer worden.

ADHD of niet, is niet iedereen gebaat bij mindfulness? Gas terug met zijn allen en chill!

Contact | Storimans Therapie
Michelle Storimans
Vragen

Heb je vragen over ADHD, ADD en/of HSP begeleiding of mijn persoonlijk verhaal? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.
Michelle Storimans

Storimans Therapie | ondernemer met ADHD

ADHD daar kun je positief zoveel mee

1024 576 Storimans Therapie

Ondernemer met ADHD

ADHD daar kun je positief zoveel mee

Volgens RTLZ kun je een hoop met ADHD kwaliteiten. Het positieve aan ADHD kenmerken wordt benadrukt in dit artikel “ADHD helpt ondernemers succesvol te worden”.

De eigenschappen als: risico’s durven nemen, anders durven denken, creatief zijn, hyperactiviteit en dus doorzettingsvermogen hebben zijn ondernemerskwaliteiten volgens RTLZ.

Deze kwaliteiten komen uit eigen ervaring best tot zijn recht als eigen ondernemer met kenmerken van ADHD. Als geen ander heb ik ervaring met het hebben van aandachtsproblemen. Maar als je eenmaal weet waar jouw aandacht naar uitgaat dan zeg ik “lang leven de hyperfocus”. Dan heb je juist aandacht te veel! Als je weet waar je goed in bent dan gaat daar juist je aandacht naar toe, want wat je leuk vind daar ben je vaak goed in! Je kunt hierin al je dosis energie gebruiken.

Negatief ADHD naar positief ADHD

Omdenken net als gespiegelde eigenschappen:
van negatief ADHD naar positief ADHD
Ik ga even verder met positief zijn. Ooit wel eens gehoord van gespiegelde eigenschappen? 
Dat is het goede in het slechte zien.
 
Even voortgeborduurd op ADHD kenmerken die dagelijks in het negatieve daglicht staan:
 • Snel afgeleid zijn?………. Of juist nieuwsgierig zijn?
 • Impulsief handelen?……..Of juist creatief zijn?
 • Hyperactief zijn/rusteloos?……Of juist Energiek zijn?
 • Opdringerig zijn?………..Of juist Enthousiast?
 • Van het onderwerp afdwalen?……..Of juist snel verbanden zien? 
 • Ongeorganiseerd zijn?………Of juist spontaan zijn?
 • Koppig zijn?…………Of juist Volhardend zijn en geen opgever?
 • Inconsequent zijn?…………Of juist briljante trekken vertonen?
 • Humeurig zijn/wisselvallig……….Of juist gevoelig zijn?

Ondernemer zijn is anders zijn

Iedereen zijn kwaliteit toch? Net wat anders denken en leren maakt de samenleving juist compleet. Je mag soms wat anders denken en handelen, want daardoor ben je als ondernemer uniek!

Zijn hyperactieve mensen ook daadwerkelijk betere ondernemers? Dat vragen ze zich af in het artikel van RTLZ. Dat moet Verheul nog uitzoeken, maar ze kan er toch wel wat over zeggen.

“Er spelen daarbij twee dingen: door bijvoorbeeld creativiteit en te veel energie, ligt het starten van een eigen bedrijf voor de hand. Maar er is ook een sociaal fenomeen: je moet met klanten en leveranciers relaties opbouwen.” De vraag is nu hoe gaat dat in zijn werk als je ADHD hebt, zegt ze.

Daar denk (weet ik) een antwoord op te geven.

Inlevingsvermogen kwaliteit van ADHD

Omdenken net als gespiegelde eigenschappen: van negatief ADHD naar positief ADHD
Nog een veel voorkomende kwaliteit van ADHD is empatisch vermogen.
Dus om weer terug te pakken op de spiegelende eigenschappen:
Snel overprikkeld/soms overvoerd door emoties van anderen?……..of juiste empatisch/groot gevoel voor inleving voor mensen en dieren. Een kwaliteit waardoor je weet wat er in de samenleving speelt. Dat maakt juist dat je weet wat anderen nodig hebben en wat de behoeften zijn, ook op maatschappelijk niveau.

ADHD ik mag er zijn en doe er wat mee

Complimentjes krijgen van je naaste omgeving en horen dat je oké bent, ook al denk je anders dan de gemiddelde, dat hebben onze kindertjes, wij zelf en onze ouders nodig. Want gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. Iedereen is goed zoals hij is. 
 
Lekker oordelen loslaten en iedereen laten zijn! Focus op de kwaliteiten die kinderen, jij en anderen wel bezitten, want o ja die heeft iedereen. En ook jij met de diagnose ADHD!
Beetje vreemd maar uiteindelijk best lekker: bijvoorbeeld geest verruimende Einstein!

Misschien net iets anders kijken verbreed je horizon.

Michelle Storimans | Storimans Therapie
Michelle Storimans
Vragen

Heb je vragen over HSP, ADHD en ADD, mijn persoonlijk verhaal en/of mijn praktijk neem gerust contact met mij op.
Michelle Storimans