Coaching

Storimans Therapie biedt persoonlijke coaching bij hoe om te gaan met ADHD, ADD en HSP? Wat betekent AD(H)D en/of HSP voor jou. We focussen ons op wat jouw sterke kanten zijn en hoe je deze in jouw leven benut.

Er is aandacht voor zaken als het leren omgaan en acceptatie van de diagnose ADHD en eventuele faalervaringen in het verleden.

Samen richten we ons op praktische onderwerpen, zoals gebruik maken van een agenda, plannen, prioriteiten stellen, omgaan met uitstelgedrag en keuzes maken in opleiding en werk. Er wordt gekeken naar welke structuur bij jou past en die je helpt.

Waarin kan coaching en begeleiding jou helpen?

  • Impulsief gedrag verminderen, positief zelfbeeld en/of emotiebeheersing
  • Positieve manier van denken aanleren om angst- en depressieve klachten naast de ADHD te verminderen
  • Dagstructuur en dag- en nachtritme
  • Ondersteuning bij medicatiegebruik en medicatietrouw
  • Verminderen van alcohol- en/of drugsgebruik
  • Sociale contacten, werk, relaties en vrijetijdsbesteding

Lees het artikel coaching