fbpx
Vaderdag | ADHD | HSP | ADD | Storimans Therapie

Vaderdag: vaders in het zonnetje gezet

1024 576 Storimans Therapie

Vaderdag: vaders in het zonnetje gezet

Vroeger werd de vader gezien als kostwinner. De rol van de moeder was vooral verzorgend en hield zich voornamelijk bezig met het huishouden en de kinderen. Tegenwoordig zijn er steeds meer vaders die ook een verzorgende rol aannemen door echtscheiding of omdat beide ouders werken.

Welke aandeel vaders hebben in de opvoeding wordt voor een groot deel bepaald in hoeverre moeders vaders hier in toelaten. Moeders zijn de primaire verzorgers. Er wordt vaak gedacht dat moeders van nature beter weten hoe om te gaan met hun gezinssituaties. Het tegendeel is waar want vaders leveren net zo goed een belangrijk aandeel in de opvoeding van hun kinderen.

Mijn vader en moeder zijn sinds mijn 19e levensjaar uit elkaar gegaan. Nu ik op mijn 33e terugkijk naar mijn jeugd besef ik me hoe belangrijk ik het heb gevonden dat zowel mijn vader als mijn moeder in mijn leven aanwezig waren en nog steeds zijn. Mijn vader gaf/geeft mij het grootste geschenk dat je aan iemand kan geven: hij heeft aandacht voor mij en gelooft in mij. Door zijn vertrouwen in mij durf ik uitdagingen aan te gaan en ben ik voor mezelf begonnen. Ik ben eigenaresse van praktijk Storimans Therapie. Ik ben mijn vader dankbaar en trots dat ik zijn achternaam mag dragen.

4 reden waarom vaders net zo belangrijk zijn als moeders voor een evenwichtige opvoeding:

  • Jij als vader geeft jouw kind extra energie en uitdaging, doordat je meer een “doener” bent. Je speelt anders met jouw kind dan de moeder. Kinderen vinden het vaak leuker om met jou als vader te spelen, omdat vaders over het algemeen minder gecontroleerd zijn en hun kind meer uitdaging geven.
  • Jij geeft als vader even veel ouderlijke warmte, verzorging en intimiteit aan jouw kind als de moeder. Onderzoek toont aan dat mannen prima opvoedkwaliteiten bezitten. Alleenstaande vaders passen zich aan de eisen uit de omgeving aan, zowel emotioneel als opvoedkundig.
  • Moeders nemen vaak een verzorgende, stabiele, warmtevolle en veilige rol aan. Vaders moedigen hun kind aan om zelfstandig te zijn en uitdagingen aan te gaan.
  • Jij hebt als vader een essentiële rol. Als jij je rol als vader niet speelt kan dit negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jouw kind. Toon interesse en aandacht aan jouw kind, want onderzoek laat zien dat als jij niet genoeg, of nooit aanwezig bent jouw kind meer kans heeft op het ontwikkelen van psychische problemen en minder presteert op school.

Moeders vinden het vaak moeilijk om de opvoeding, de verantwoordelijkheid en de zorg van hun kinderen los te laten en deze over te dragen aan de vaders.

Dus moeders erken de vader in het opvoeden bij jullie kind. Jouw manier is niet altijd “de manier”. Ervaring doet leren, dus laat de vader ook experimenteren en oefenen met het opvoeden en neem het niet telkens over. Stimuleer de vader ook in hun rol als primaire opvoeder. Zet de vader vandaag in het zonnetje en besef beide dat jullie kind twee ouders nodig heeft om tot een evenwichtig persoon uit te groeien!

Michelle Storimans
Frankenlaan 3
5037 KE  Tilburg

E-mail: michelle@storimanstherapie.nl
Telefoon: +31 6 24 59 25 33